Archief | maart, 2015

Natuurbeleving en speelplezier in het speelbos Ten Rozen

19 mrt

Aan de Oude Abdijstraat in Aalst richt het Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2015 op vraag van de stad Aalst een natuurlijk speel- en recreatieterrein in. Samen willen ze er de natuurwaarde opwaarderen en tegelijk de natuurbeleving vergroten bij kinderen, wandelaars, buurtbewoners en de andersvalide bewoners van het centrum Levensvreugde.

Wat zijn de plannen?

b05d5d889f4e520cbe8cc4030edb0c0b

Het ontwerp zet sterk in op beleving in en langs water. Zo zal je dankzij een vlonderpad langsheen poelen en door het moeras kunnen wandelen. Recreatieve elementen en speelnatuur moeten passanten dichter bij de natuur brengen. Wedden dat water, zand, boomstammen en stenen er oneindig veel avonturen zullen inleiden? En dat de kinderen hun hartjes zullen ophalen in de speelboszone, waar ze heerlijk kampen kunnen bouwen? Ook volwassenen zullen een fijne tijd beleven op het speel- en recreatieterrein. Dat krijgt een centrale ontmoetingsplek, verrijkt met een picknickzone, bloemenweide en speelheuvels.

Hoe kwam het ontwerp tot stand?

In 2012 al polste de stad Aalst tijdens ‘Dag van het Park’ naar de dromen van de buren. Leefden die dromen ook nog in 2014? Het RLSD ging het na via het buurtcomité Oude Abdijstraat – Botermelkstraat. Het RLSD gebruikte vervolgens haar expertise om alle wensen en ideeën in een zo natuurvriendelijk mogelijk ontwerp te verenigen.

Zo was er een duidelijke vraag naar speelelementen in het speelbos. Die beantwoordde het RLSD niet met klassieke speeltoestellen, maar met natuurlijke speelaanleidingen zoals los materiaal om kampen te bouwen, boomstammen-mikado’s, een waterpomp en wilgenhutten. Die elementen verenigen twee doelen: enerzijds brengen ze kinderen (maar ook wandelaars) in contact met alles wat leeft in het bos. Anderzijds laat het speelvogels toe naar hartenlust te bouwen, creëren en fantaseren.

Achtergrondinfo

De stad Aalst kon bij de aankoop van de percelen aan de Oude Abdijstraat op steun rekenen uit het Bossencompensatiefonds. Daarmee ondersteunt de Vlaamse overheid gemeenten en provincies bij de aankoop van te bebossen gronden voor een totale waarde van 1.000.000 euro. In 2012 ontving het Bossencompensatiefonds 45 projectaanvragen, waaronder een van de stad Aalst voor Ten Rozen.

Het fonds kent de projecten een score toe op basis van diverse criteria. Opmerkelijk: Ten Rozen behaalde een maximale score van 20 op 20! Dat heeft het onder meer te danken aan het feit dat de percelen aan een oud bos grenzen, dat er vroeger een historisch bos stond, dat het zich dicht bij een woonkern bevindt, dat het kadert in een groter strategisch project en dat er een speelbos voorzien wordt. Het Bossencompensatiefonds kende de stad Aalst een subsidie toe ter waarde van 80 procent van het aankoopbedrag. Dat maakte op haar beurt andere investeringen mogelijk, zoals in dit speel- en recreatieterrein!

Mooie vooruitzichten… Hier en op onze Facebookpagina kan je het project op de voet volgen! https://www.facebook.com/ScheldeDurme

“SEXBLOKKEN” en omgeving ondergaan een metamorfose

17 mrt

De appartementen aan de Rozendreef -in de volksmond beter bekend als de ‘seksblokken’- en de ruime omgeving ondergaan momenteel een heuse metamorfose. Door een combinatie van nieuwe speeltuigen, aanplantingen en kleurverandering van de appartementen oogt de omgeving reeds een pak fraaier.

De bijnaam seksblokken zou -in de voorwaardelijke wijs, dus- komen van het feit dat ooit veel weduwen en weduwnaars hun intrek namen in deze gebouwen. De troost die ze elkaar boden, zou de aanleiding zijn tot deze bijnaam, maar dat terzijde.

17-03-2015 10-22-40

Vossen in onze buurt ! Opgelet voor de vossenlintworm.

16 mrt

 

Het klinkt misschien gek maar aandachtige wandelaars en joggers komen in onze buurt op diverse veldwegen waarschuwingsborden tegen i.v.m. de vossenlintworm. De vos is opnieuw sinds enkele jaren weer pertinent aanwezig in het Vlaamse land. We willen uiteraard niemand bang maken maar via het volgend artikel willen we graag onze buurtbewoners informeren hierover. Voorkomen is beter dan genezen.

Hieronder vinden jullie alvast een foto van één van de waarschuwingsborden die je regelmatig kan tegenkomen.

IMG_20150305_142701

 

De vos is drager van de vossenlintworm en via zijn uitwerpselen komen de eitjes in de vrije natuur, waar ze via grassen, bloemen, bessen ea. de mens kunnen besmetten. Wandelaars en kleine kinderen raken best niets aan onder 1 m. hoogte. Een mogelijke besmetting manifesteert zich pas na 5 à 15 jaar en leidt tot een ernstige leveraandoening met zware medische ingrepen tot gevolg. Wees dus op uw hoede!

Wat is een vossenlintworm?

De vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) is een kleine lintworm van 2 tot 6 millimeter groot die voorkomt in de dunne darm van de vos. De vos kan soms drager zijn van die parasiet, net zoals alle wildlevende knaagdieren (ratten, muizen …). Soms kan ook uw hond of kat drager zijn, maar die ondervinden daar nooit hinder van.

Ziekteverschijnselen

De ziekte die u kunt krijgen heet alveolaire echinococcose. Dat is een zeer zeldzame, maar bijzonder ernstige ziekte. Na de opname van lintwormeitjes duurt het vele jaren voor de eerste ziekteverschijnselen zich voordoen (5 à 15 jaar). Die verschijnselen zijn weinig specifiek en kunnen bestaan uit buikpijn, kortademigheid en/of geelzucht.

Voorlopig biedt medicatie of operatief ingrijpen in het beste geval een stabilisering van de toestand. De prognose is zonder behandeling doorgaans zeer slecht, met de dood tot gevolg in 70 à 90% van de gevallen.

Voorzorgsmaatregelen

  • Was bosvruchten, zelfgeplukte paddestoelen en valfruit eerst grondig en kook ze indien mogelijk vóór consumptie (10 minuten op 60°C, 5 minuten op 70°C of 1 minuut op 100°C).
  • Was uw handen goed na het tuinieren en andere grondwerkzaamheden.
  • Neem vossen (aangeschoten of gedood) alleen vast met handschoenen. Vervoer ze in goed afgesloten plastic zakken.
  • Was de honden die worden ingezet na afloop van de vossenjacht. Ontworm de jachthonden elke 3 à 4 weken, zeker in de Ardennen of Europees endemische gebieden.
  • Neem huisdieren regelmatig op controle bij de dierenarts

Folder

Download de folder met meer info : Folder vossenlintworm

Meer info

Garageverkoop Zondag 26 April 2015

15 mrt

42302ee5-1754-4f13-ac77-48cb6633eeee

Beste buurtbewoner,

Ons bestuur overweegt om op zondag 26 april 2015 voor de buurtbewoners van de Botermelkstraat-Oude Abdijstraat een “garage”verkoop te organiseren van 13 uur tot ca. 17 uur. (Ter info: op die dag gaat ook op de terreinen van Levensvreugde vzw een rommel- en ambachtenmarkt door van 13 uur – 18 uur.)

Deelnemers dienen in elk geval rekening te houden met het volgende:

– u mag enkel verkopen van op uw eigendom (garage, voortuin, oprit);

– er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. U mag dus met andere woorden uw zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar u mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb. aankoop van 20 speelgoedjes die op de garageverkoop verkocht zullen worden);

– het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan.

Indien u wenst deel te nemen, vragen wij de som van 5 euro (all-in). Dit bedrag zal de dag zelf worden opgehaald door de bestuursleden en dient u cash te betalen.

Aan de deelnemers bezorgen wij vooraf nog een affiche die u kan uithangen.

Enkel indien u wenst deel te nemen, graag uw antwoord vóór 27 maart 2015 (per mail naar : bcoudeabdij@gmail.com).

Vriendelijke groeten en steeds tot uw dienst.

De bestuursleden, Rony, Didier & Bart.